Community voor gebruikers van SAS Visual Analytics en SAS Visual Statistics. Updates, tips en nieuwe functionaliteiten.

Copy Paste veld uit tabel SAS Viewer

Reply
SAS Employee
Posts: 9

Copy Paste veld uit tabel SAS Viewer

Copy Paste veld uit tabel SaS Viewer.png

Occasional Learner
Posts: 1

Re: Copy Paste veld uit tabel SAS Viewer

Posted in reply to Peter_Kleuver
De copy/paste functie werkt bij mij niet vanuit een kruistabel. Zie ik iets over het hoofd? We werken met VA 7.3
Ask a Question
Discussion stats
  • 1 reply
  • 594 views
  • 0 likes
  • 2 in conversation