Interact, learn and grow

Join Now
Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.
Highlighted
Occasional Contributor
Posts: 6
Procentvis ændring

Kan SAS Va kun beregne den procentvise ændring på årsniveau? Jeg vil gerne have det på datoniveau - altså ændringen i antal fra dag til dag - men når jeg vælger Opret - Difference fra forrige periode - Brug dato, får jeg ingen resultater ud.

SAS Employee
Posts: 8
Re: Procentvis ændring
Posted in reply to camillatybring

Beregning af procentvisændring baserer sig på de periodiske funktioner, disse kan bruges på år, kvartal og måned, men ikke på dage.

 

Du finde generel information om de periodiske funktioner i user guiden http://support.sas.com/documentation/cdl/en/vaug/68648/PDF/default/vaug.pdf

 

Kig på side 583, afsnittet Periodic Operators