Interact, learn and grow

Join Now
Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.
Highlighted
SAS Employee
Posts: 1
Juletip #14 -Enterprise Miner Templates

Hej alla medlemmar!

 

Hej här kommer ett tips på hur man kan använda "templates" i Enterprise Miner. En template är en .xml representation av alla noder och dess inställningar i ett Enterprise Miner diagram. En template kan enkelt skapas genom att höger klicka på det aktuella diagrammet i projektpanelen och sedan välja "Save as". Denna "template" kan sedan distribueras till andra personer. För att använda en "template" är det bara att höger klicka på diagram i projektpanalen och välja "Import Diagram from .xml.

 

På Github finns det ett antal exempel på användbara templates och här finns en länk till dessa: https://github.com/sassoftware/dm-flow

Som exempel finns en template på hur man kan jobba med ensamble modeller d.v.s. hur output från ett antal olika modeller kan kombineras för att skapa en ännu bättre modell på detta sätt kan prediktionen bli ännu bättre.

 

Slutligen så kommer här även en liten video som enkelt beskriver hur man kan jobba med "templates":

http://video.sas.com/detail/videos/analytics-in-action/video/5106147505001/learn-by-example-with-sas...

 

Lycka till med modelleringen!

 

God Jul och Gott Nytt år!

Mathias Lanner