Interact, learn and grow

Join Now
Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.
Highlighted
SAS Employee
Posts: 69
FANS nettverkssamling | Oslo 25. oktober
[ Edited ]

Mer informasjon og agenda kommer. 

 

Samlingen er fra klokken 14.00-17.00, og holdes i SAS Institute sine lokaler i Parkveien 55.

 

Velkommen!

 

Back to FANS Event Series page

SAS Employee
Posts: 5
Re: FANS nettverkssamling | Oslo 25. oktober - programmet er klart
Posted in reply to BeStibolt
 

Sted: SAS Institute, Parkveien 55 i Oslo

14.00 – 14.15: Velkommen + nytt fra SAS FANS – Nordic Communities Info fra FANS, og hvordan utnytte medlemsfordelene som finnes på best mulig måte.

14.15 – 15.00: SAS Viya og programmering med datasteget i memory – knallrask databehandling! Mange bruker SAS Visual Analytics i dag mot data i LASR serverens memory. Utover VA er det bare begrensede muligheter for data bearbeiding i minnet i LASR. Men, med SAS Viya åpnes muligheter for å bruke mer tradisjonelle verktøy mot data som ligger i minnet, f.eks. programmering i datasteget og SQL. Dette åpner for superrask prosessering med kjente verktøy for SAS brukere. Foredraget viser litt av mulighetene som finnes på den nye plattformen. Innlegget holdes av Trond Holmen, SAS Institute

15.00– 15.15: Pause

15.15 – 16.00: Programmerings tips – 3 korte foredrag omkring noen nyttige temaer: 

  • Five ways to create SAS Macro Variables (15 min)
  • Use PROC EXPAND and the INTNX function on time series data (15 min)
  • Use PROC REPORT and ODS Excel to create customized reports in Excel (15 min)

Innleggene holdes av Georg Morsing, SAS Institute Danmark

16.00 – 16.15: Pause

16.15 – 16.45: Hvordan forenkle og automatisere hverdagen i DVH-arbeid Det er flere utfordringer knyttet til å drifte et datavarehus. Heldigvis har SAS verktøyene som muliggjør fleksible og solide løsninger på disse utfordringene. I denne presentasjonen demonstreres eksempler på egenskrevne program som løser vanlige utfordringer i forbindelse med drift av SAS datavarehus. Ett eksempel er en kode som frigjør plass på WORK-disken ved å automatisk slette midlertidige og overflødige tabeller mens en jobb kjører i SAS Data Integration Studio. Innlegget holdes av Mikkel Sanderud, Capgemini

17.00 –> FANS inviterer til servering og mingling

 

Meld deg på brukersamlingen her!

FANS på Linkedin

FANS har fått sin egen Linkedin-gruppe Meld deg inn i gruppen her!

Spørsmål?

Har du spørsmål, ta kontakt med FANS på e-post: fans@sas.com eller Kaja Stræte på tlf:  41 47 86 37