BookmarkSubscribeRSS Feed
aatland
SAS Employee

Bruk av Windows File Shares via CIFS-protokollen kan gi en betydelig overhead ved lesing og skriving av datasett. Mange benytter likevel CIFS for å tilgjengeligjøre SAS data på tvers av SAS-platformer. Et vanlig bruksmønsket er f.eks å tilgjeneliggjøre SAS data fra en SAS Data Integration Server til SAS Visual Analytics. Tuningforslagene nedenfor kan være til stor hjelp for å redusere denne overheaden i diskytelse, og forbedre kjøretid for SAS-jobber som leser og/eller skriver til Windows File Shares.

 

Tuning 1:
- Start Windows Registry Editor (regedit.exe)

- Naviger til:  HKEY\Local Machine\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Executive

- Endre følgende parametre:

     AdditionalDelayedWorkerThreads = 0x28
     AdditionalCriticalWorkerThreads = 0x28

 

Før tuning:

Tuning1Org.png 

Etter tuning:

Tuning1Mod.png

 

Tuning 2:

- Start Windows Registry Editor (regedit.exe)

- Naviger til: HKEY\Local Machine\System\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters

- Legg til følgende parameter:

     DirectoryCacheLifetime = 0x0

 

Tuning2Mod.png

 

Tuning 3:

  1. Start Windows Registry Editor (regedit.exe)
  2. Naviger til: HKEY\Local Machine\System\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters
  3. Legg til følgende parameter:
    - FileNotFoundCacheLifetime = 0x0

Tuning3Mod.png

 

Etter reboot av server har total kjøretid blitt redusert fra 16 minutter og 53 sekunder, til 12 minutter og 41. sekunder.

 

SAS Kode (leser 170 GB datasett)

Opprinnelig kjøretid

Kjøretid etter tuning

libname cifs_data '\\myserver\e$\PerformanceTest\Data';

data work.transactions;

               set cifs_data.transacations

               (keep = periode customer account desc) ;

               where periode >='201504';

run;

NOTE: DATA statement used (Total process time):

      real time           16:53.23

      cpu time            10:53.90

 

NOTE: DATA statement used (Total process time):

      real time           12:41.37

      cpu time            10:14.04

 

 

Kilder:

SAS INNOVATE 2024

Innovate_SAS_Blue.png

Registration is open! SAS is returning to Vegas for an AI and analytics experience like no other! Whether you're an executive, manager, end user or SAS partner, SAS Innovate is designed for everyone on your team. Register for just $495 by 12/31/2023.

If you are interested in speaking, there is still time to submit a session idea. More details are posted on the website. 

Register now!

Discussion stats
  • 0 replies
  • 791 views
  • 4 likes
  • 1 in conversation