Join Now

XLSX libname engine i SAS 9.4 M2

by SAS Employee GeorgMorsing on ‎05-25-2015 05:07 AM (220 Views)

Hej,

Læs mere i denne blog fra Chis Hemedinger: http://blogs.sas.com/content/sasdummy/2015/05/20/using-libname-xlsx-to-read-and-write-excel-files/

Endnu en grund til at komm op på SAS 9.4 M2, som er den nuværende produktionsversion. SAS 9.4 M3 er tilgængelig i juli/august.  

Georg