Join Now

XLSX engine til læsning/skrivning af Excel-filer

by SAS Employee CecilyHoffritz on ‎05-21-2015 02:28 AM (191 Views)

Jeg var hos en kunde for nogle uger siden, og de bad mig om at se på deres Excel-indlæsningsproblem. Det var noget med Excel-filer med tidspunkter i, hvor indlæsningen lavede tidspunkterne om til datoer i 1880'erne. Indlæsningen foregik gennem PC files server med libname med pcfiles engine. Jeg havde hørt om en ny Excel engine, som kom med 94 m2, og det lavede jeg test på. Det virkede perfekt og løste problemerne hos kunden. Hvis du vil vide mere om XLSX engine så læs http://blogs.sas.com/content/sasdummy/2015/05/20/using-libname-xlsx-to-read-and-write-excel-files/