Join Now

SAS-platform netværksmøde den 22. januar 2015 - Dagsorden & tilmelding - senest den 15. januar

by SAS Employee GeorgMorsing on ‎11-28-2014 02:57 AM (685 Views)

SAS-platform netværket beskæftiger sig med ibrugtagning af den nyeste SAS-teknologi og faciliterer erfaringsudveksling mellem netværkets medlemmer og SAS-eksperter. Deltagere i denne gruppe har ansvar for installationen af SAS-software og/eller ansvar for brugen af SAS-software i deres organisation. Deltagerne i netværket har til opgave at udvikle deres SAS-platform således, at den fremstår tidssvarende og værdiskabende. Det er et krav for deltagelse i netværket, at virksomheden benytter en moderne SAS-platform med serverinstallation og benyttelse af metadata.


Deadline for tilmelding er 15. januar 2015.

Tilmelding til netværksmødet den 22. januar 2015: Klik her.

For at deltage i mødet skal man have tegnet et netværksmedlemskab. Bliv netværksmedlem.

SAS-platform netværksmøde

Torsdag den 22. Januar 2015

Kl. 9:15 – 16:00, morgenmad fra kl. 8:30

Tivoli Hotel & Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København V


Dagsorden

 1. Velkomst - omkring 30 deltagende virksomheder på mødet
 2. Nyt formål og indhold i SAS-platform netværket
 3. Netværkets deltagere/organisationer
   • Resultat fra spørgeskemaer (udarbejdes og indsamles inden mødet)
   • Identificerede temaer og emner for 2015
 4. SAS Software roadmap
   • Overblik over eksisterende og ny SAS teknologi
   • De kommende 6-12 måneder
 5. Hvad skal man være opmærksom på omkring Enterprise IT-arkitektur
 6. Diskussions fora med input fra alle deltagere:

          A. Overvejelser/erfaringer omkring SAS Visual Analytics:

   • Tage SAS Visual Analytics i brug
   • At udvide en SAS Enterprise BI Server løsning med SAS Visual Analytics

          B. Overvejelser/erfaringer om moderne SAS arkitektur

          C. Modernisering af SAS programmeringsmiljø:

   • Web og eller Windows klienter, SAS Enterprise Guide & SAS Studio
   • High Performance Computing teknologier så som DS2, GRID, IN-Database, IN-Memory

   7. Opsamling fra de 3 diskussionsfora - konklusioner

   8. SAS User Community i Danmark    

Læs mere om SAS-platform netværket  i vedlagte PDF.

Georg