Join Now

SAS-platform netværk: Dagsorden og præsentationer fra mødet den 2. februar 2016

by SAS Employee GeorgMorsing ‎12-30-2015 11:45 AM - edited ‎02-03-2016 05:26 AM (789 Views)

SAS-platform netværket

SAS-platform netværket beskæftiger sig med ibrugtagning af den nyeste SAS-teknologi og faciliterer erfaringsudveksling mellem netværkets medlemmer og SAS-eksperter. Deltagere i denne gruppe har ansvar for installationen af SAS-software og/eller ansvar for brugen af SAS-software i deres organisation. Deltagerne i netværket har til opgave at udvikle deres SAS-platform således, at den fremstår tidssvarende og værdiskabende. Deltagelse kræver betalt netværksmedlemskab for 2016. 

 

Bemærk: Præsentationer fra mødet er vedhæftet artikel. Se nederst.

 

Tirsdag den 2. februar 2016.

Tivoli Congress Center

Kl. 9:15 - 16:00

 

Tilmelding: Klik her.

 

Dagsorden

9:30 – 12:00

 • Intro til dagen og deltagere
 • Annoncering af den kommende SAS version, som er planlagt til at udkomme midt i 2016 i pre-release
 • SAS 9.4 roadmap
 • Status på SAS Visual Analytics – versioner/opgradering
 • Erfaringer fra 2015 fra netværkets medlemmer
  • Hvad havde I succes med i 2015?
  • Hvad gav udfordringer i 2015?
  • Forventninger og planer til 2016?   
 • SAS Environment Manager – web applikation til styrring af SAS metadata
 • SAS Studio – web applikation til SAS programmering
  • Sådan kommer du hurtigt i gang
  • Erfaringer med SAS Studio – hvad skal man være opmærksom på?

12:00 – 13:00

 • Frokost

13:00 – 16:00

 • Break-out sessions i ca. 2 timer:
  1. SAS Environment Manager Workshop
  2. SAS Arkitektur
   • Vidensdeling om arkitekturspørgsmål
   • Enten ved præsentation af den samlede arkitektur hos en eller flere af deltagernes virksomheder, eller ved konkrete arkitekturspørgsmål, som man godt vil have svar/feedback på
  3. Teknisk samarbejde med SAS Institute / Hvordan håndterer I sikkerhed i jeres virksomhed?   
 • Opsamling, afrunding og 2016 aktiviteter

 

Denne dagsorden er udarbejdet af Peter Hunderup, DLR Kredit og Bjørn Lange, BEC i samarbejde med Jan Zilstorff og Georg Morsing, SAS Institute.  

Attachment
Attachment