Join Now

SAS Visual Analytics netværket 2017: møder og webinarer

by SAS Employee JeppeDeigaard on ‎11-30-2016 10:10 AM - last edited a month ago (305 Views)

Netværket er for brugere og administratorer af SAS Visual Analytics, der vil inspirere og inspireres af andre virksomheder, der benytter SAS Visual Analytics, samt holde sig orienteret om de nyeste opdateringer.

 

Programmet er sammensat af netværkets planlægningsgruppe med udgangspunkt i spørgeskemabesvarelserne fra netværksmøderne d. 13. oktober 2016 og 15. juni 2017. Tak for de mange gode input. 

 

Planlægningsgruppen består af Jais Tindborg (TDC), Henrik Obling (Jyske Bank) og Jeppe Deigaard (SAS Institute).

 

2017

Event

28. Februar

Webinar: ”Calculating values and creating parameters in SAS Visual Analytics”, for tilmelding og mere information se her

26. April

Webinar: ”Graph Builder and Maps with SAS Visual Analytics”, for tilmelding og mere information se her

10. Maj

Webinar: ” New versions of SAS Visual Analytics”, for tilmelding og mere information se her

15. Juni

VA Netværket på SAS User Forum i København:

-”Tema 1: Rapport design – brugergrænseflade og avancerede funktionalitet”

-”Tema 2: Udrulning af VA i jeres organisation”

For tilmelding og mere information se her

26. September

Webinar: ”Working with SAS Visual Analytics and Data”, for tilmelding og mere information se her

9./10. Oktober

Netværksmøde i København:

”Tema: Explorations og Analytics”, for tilmelding og information se her

Netværksmøde i Skanderborg:

”Tema: Explorations og Analytics” , for tilmelding og information se her

November

Webinar:SAS Visual Analytics & SAS Add-In for Microsoft Office”, information tilgår

December

Webinar:News in SAS Visual Analytics”, information tilgår

 

Du finder en oversigt over sidste års møder her.

 

Hvis du har en god idé til et oplæg, feedback eller spørgsmål til netværket, er du velkommen til at kontakte mig.

 

Venlig hilsen

   Jeppe Deigaard