Join Now

SAS VA netværksmøde 13. oktober: Tips & Tricks

by SAS Employee JeppeDeigaard ‎10-14-2016 07:59 AM - edited ‎10-17-2016 04:24 AM (242 Views)

SAS Visual Analytics netværksmøde 13. oktober:

Tips & Tricks, Torben Skov, SAS

 

Præsentation og programmer vedlagt. Klik på downloadsymbol til højre for filnavn for at hente ZIP filen.

 

Links til øvrige præsentationer finder du her.

Attachment