Join Now

SAS User Forum 2017: Tilrettelegging av store datagrunnlag for analyse med SAS Scalable Performance

by SAS Employee GeorgMorsing ‎06-08-2017 03:36 AM - edited ‎06-08-2017 08:45 AM (117 Views)

Presentation number 27 by Steinar Helstrup, Sylinder AS/NorgesGruppen.

Oslo, 8 June 2017

 

Abstract

Tilrettelegging av datasett med over 1 milliard rader som gir rask og effektiv tilgang til detaljert datagrunnlag for utvikling av nye analytiske modeller i SAS EG og SAS EM og drift av implementerte modeller med SAS DI Studio. Vil presentere hvordan vi per i dag har strukturert og lagret bongene, samt erfaringer med bruk av SAS SPDE dataset.

 

Click on the download symbol to the right of the PDF filename to download the PDF file.