Join Now

SAS User Forum 2017: Sjømatrådets hjemmeside med integrerte VA-rapporter

by SAS Employee DorteBrix ‎06-08-2017 03:20 AM - edited ‎06-09-2017 05:25 AM (101 Views)

Presentation number 57 by Are Sivertsen & Jan Ståle Lauritzen, Norges Sjømatråd

Oslo, 8 June 2017

 

Abstract

Presentasjon av Sjømatrådets nye hjemmeside som erstatter bruken av SAS Information Delivery Portal ved hjelp av SingleSignOn.

 

Click on the download symbol to the right of the PDF filename to download the PDF file.