Join Now

SAS User Forum 2017: Kuluttajaymmärryksen kirkastaminen sijaintitiedolla

by SAS Employee GeorgMorsing ‎05-24-2017 04:08 AM - edited ‎05-24-2017 04:52 AM (121 Views)

Presentation number 19 by Matias Andersson, Bisnode

Helsinki, 24 May 2017

 

Abstract

Esitys havainnollistaa sijaintisidonnaisen avoimen tiedon käyttämistä lisäarvon luomiseksi olemassa oleviin kuluttajarekistereihin. Sijaintitiedon hyödyntäminen kuluttaja-analytiikassa voi rikastuttaa näkemystä tietystä kuluttajaväestöstä esimerkiksi sijoittamalla rekisteri kartalle, tarkastelemalla vaikkapa sen keskinäisiä sijaintisuhteita tai suhteita tarjottaviin palveluihin, tai luomalla alueellista kontekstitietoa kulloinkin tarkasteltavalle väestölle. Sekä tarkan sijaintitiedon rikastamiseksi että kontekstitiedon luomiseksi, on Suomessa kasvamassa käyttökelpoisia avoimen datan lähteitä. Esimerkkeinä näistä käytetään mm. Väestörekisterikeskuksen avointa rakennusrekisteriä ja Tilastokeskuksen Paavo-rajapinnan tarjoamaa postinumeroalueaineistoa.

 

Click on the download symbol to the right of the PDF filename to download the PDF file.