Join Now

SAS User Forum 2017: Kodeverk: Enklere forvaltning av hierarkier og dimensjoner

by SAS Employee GeorgMorsing ‎06-08-2017 03:46 AM - edited ‎06-08-2017 03:47 AM (122 Views)

Presentation number 37 by Knut Arne Harbak, SpareBank 1 SMN & Lars Øyvind Berg, Centric Innovation as

Oslo, 8 June 2017

 

Abstract

Vi viser hvordan SpareBank 1 SMN har løst utfordringen med inkonsistens i dimensjoner og hierarkier over tid. Kodeverkapplikasjonen brukes som en integrert del av SMNs ETL-prosess, og administreres fra et webgrensesnitt. Løsningen forenkler samtidig administreringen av formater - Du trenger faktisk bare variasjoner av ett format! Vi bruker eksempler med offentlig tilgjengelige data fra Posten/Bring og SSB.

 

Click on the download symbol to the right of the PDF filename to download the PDF file.