Join Now

SAS User Forum 2017: Kjør Sas med Klass

by SAS Employee GeorgMorsing on ‎06-08-2017 03:31 AM (142 Views)

Presentation number 23 by Kristian Lønø, Statistisk sentralbyrå

Oslo, 8 June 2017

 

Abstract

Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort sin nye standarddatabase Klass tilgjengelig for alle, både via SSBs web-sider og som API. Den inneholder klassifikasjoner og kodelister som brukes i SSB. Mange av disse bør være aktuelle å bruke også for andre organisasjoner. Her vises hvordan vi finner fram i Klass og hvordan vi kan bruke SAS til å hente ut klassifikasjoner og kodelister for å integrere det med egne SAS-systemer.

 

Click on the download symbol to the right of the PDF filename to download the PDF file.