Join Now

SAS User Forum 2017: Införa IFRS9 i mindre finansiella institut – utmaningar och erfarenheter

by SAS Employee GeorgMorsing ‎06-08-2017 03:34 AM - edited ‎06-08-2017 08:46 AM (135 Views)

Presentation number 26 by Klas Björnevik, Björneviks Risk och Finans

  • Oslo, 8 June 2017
  • Stockholm, 20 June 2017

 

Abstract

Banker ser en aldrig sinande flora av nya regelverk. Den nya rapporterings-standarden för nedskrivningar innebär att en komplex process skapas, där manuella och automatiska aktiviteter behöver samverka. Hur tar sig en mindre bank an denna utmaning? Var finns bankens fokus?  Hur kan de finansiella redovisningskraven säkerställas?

 

Click on the download symbol to the right of the PDF filename to download the PDF file.