Join Now

SAS User Forum 2017: ICA Bankens väg till den ”Den intelligenta banken”

by SAS Employee DorteBrix on ‎06-20-2017 03:27 AM (204 Views)

Presentation number 39 by Linus Axelsson, ICA Banken

Stockholm, 20 June 2017

 

Abstract

ICA Banken genomgår just nu en transformering till ”Den intelligenta banken”. Centralt ska ICA Banken bli helt analys- och datadriven. För att bli det krävs förmågan att koppla ihop kunddata och skapa en analyskraft inom organisationen. Målet är att äntligen få den 360 graders vy av kunden som så många önskar!
Presentationen kommer att innehålla tips och erfarenheter kring att koppla ihop digital och traditionell data, samt en beskrivning av ICA Bankens vägval i en digital värld.

 

Click on the download symbol to the right of the PDF filename to download the PDF file.