Join Now

SAS User Forum 2017: Har du en Disaster Recovery Plan i din SAS-miljö?

by SAS Employee DorteBrix ‎06-20-2017 03:44 AM - edited ‎06-20-2017 03:45 AM (136 Views)

Presentation number 95 by Alexander Danielsson, SAS Institute

Stockholm, 20 June 2017

 

Abstract

Hur man skall gå till väga för att säkra upp sin SAS-miljö om olyckan skulle vara framme. Finns det en plan för att snabbt få igång miljön och kunna jobba igen? Hur mycket data och arbete riskerar vi att förlora? Vad säger SAS om Disaster Recovery? Vilka verktyg finns?

 

Click on the download symbol to the right of the PDF filename to download the PDF file.