Join Now

SAS User Forum 2017: Framåtblickande Risk- och Solvensanalys med SAS som stöd

by SAS Employee DorteBrix on ‎06-20-2017 03:21 AM (172 Views)

Presentation number 36 by Jakob Ask, lof & Rasmus Hansén, fcg

Stockholm, 20 June

 

Abstract

Solvens 2 ställer krav på att alla försäkringsbolag årligen ska göra en framåtblickande analys av sina egna risker och solvensställning. Initialt kommer Jakob att beskriva dessa krav och hur Löf har valt att angripa problemen. Därefter kommer Rasmus att ge en mer teknisk beskrivning av det systemstöd som Löf använder för sina analyser. Systemstödet är utvecklat i SAS Application for Microsoft Office och SAS Risk Dimensions.

 

Click on the download symbol to the right of the PDF filename to download the PDF file.