Join Now

SAS User Forum 2017: Få SAS® til at skrive SAS®

by SAS Employee DorteBrix ‎06-13-2017 08:50 AM - edited ‎06-15-2017 07:40 AM (147 Views)

Presentation number 6 by Steen Rasmussen, Region Hovedstaden

Copenhagen, 15 June 2017

 

Abstract

Indimellem kan man komme ud for, at et program skal rettes til alt efter, hvordan data ser ud. For eksempel skal en rapport kun udarbejdes, hvis der er et minimum af observationer i en kategori. Jeg vil vise, hvorledes man kan skrive et lille program på baggrund af indholdet i et datasæt ved hjælp af PUT-statement i et datastep. Dette lille program kan så afvikles ved hjælp af %inc.

 

Click on the download symbol to the right of the PDF filename to download the PDF file.