Join Now

SAS User Forum 2017: En praktisk implementering af krypterede password i Nykredit

by SAS Employee DorteBrix ‎06-13-2017 08:46 AM - edited ‎06-15-2017 04:35 AM (139 Views)

Presentation number 2 by Jesper Michelsen, Nykredit

Copenhagen, 15 June 2017

 

Abstract

Hardcoded passwords i programkode er noget skidt; det er en sikkerhedsrisiko, og det giver problemer ved skift af password og udskiftning af personale. Kom og se, hvordan vi krypterer password og anvender dem i Nykredit. Masser af makrokode fra de gode gamle dage!

 

Click on the download symbol to the right of the PDF filename to download the PDF file.