Join Now

SAS User Forum 2017: EU GDPR

by SAS Employee GeorgMorsing on ‎06-20-2017 03:42 AM (267 Views)

Presentation number 106 by Ebba Björklund, KnowIT & Daniel Lindborg, SAS Institute

Stockholm, 20 June 2017

 

Abstract

Den 25:e maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen från EU (EU GDPR) träda i kraft. Syftet med förordningen är att stärka medborgarnas rättigheter vad gäller behandling av personuppgifter generellt. GDPR ställer bland annat krav på företag och organisationer att informera och dokumentera vilka personuppgifter hanteras, hur de hanteras och varför, hur samlas uppgifterna in och vem som har tillgång till dem.
Föredraget kommer kommer visa hur SAS programvara kan vara ett hjälpmedel för att identifiera, katalogisera och behörighetsskydda personuppgifter.

 

Click on the download symbol to the right of the PDF filename to download the PDF file.