Join Now

SAS User Forum 2017: Datadriven digitalisering ur Marknadschefens perspektiv

by SAS Employee DorteBrix ‎06-20-2017 03:23 AM - edited ‎06-26-2017 05:30 AM (174 Views)

Presentation number 38 by Camilla Arenhäll & Charlotte Söderhjelm, Forefront Consulting Group AB

Stockholm, 20 June

 

Abstract

Slutsatser och spaningar från Forefronts och SAS gemensamma marknadsundersökning kring datadriven digitalisering. Forefront har undersökt hur marknadschefer arbetar med analytics för att öka relevansen i mötet med kund. Studien har undersökt hur arbetet med datadrivna beslut bedrivs. Undersökningen berör områden som initiativ, organisation, kompetens och samarbete med andra affärsfunktioner.

 

Click on the download symbol to the right of the PDF filename to download the PDF file.