Join Now

SAS User Forum 2017: DATA-vaiheen ohjelmoijan yleissivistys – helposti unohtuvia asioita

by SAS Employee GeorgMorsing ‎05-24-2017 04:14 AM - edited ‎05-31-2017 03:05 AM (131 Views)

Presentation number 31 by Markku Suni, nic.fi

Helsinki, 24 May 2017

 

Abstract

Esitelmässäni tarkoitus on mainita joitakin DATAvaiheen piirteitä, joiden voisi kuvitella olevan tuttuja, mutta jotka näyttävät helposti unohtuvan käytännössä. Esimerkiksi useamman tiedoston samanaikainen lukeminen, lukemisen päättyminen, FORMAT-lauseen hiukan erikoinen käyttö, ja niin edelleen. Muistutellaan mieleen asioita,  joita ei usein peruskurssilla mainita, mutta joiden tietäminen saattaa osoittautua hyödylliseksi.

 

Click on the download symbol to the right of the PDF filename to download the PDF file.