Join Now

SAS User Forum 2017: Credit Scoring for Banking: Fra datafangst til avgjørelser

by SAS Employee DorteBrix ‎06-08-2017 03:18 AM - edited ‎06-09-2017 05:05 AM (120 Views)

Presentation number 56 by Ewa Nybakk & Mikkel Brudvik Sanderud, Capgemini Norge AS

Oslo, 8 June 2017

 

Abstract

Banker opplever et økt behov for god risikostyring som følge av strengere reguleringer, slik som Basel III. SAS Credit Scoring for banking er en løsning som muliggjør nyansert og robust analyse av kredittrisiko, da den trekker på SAS sine sterke analytiske ressurser. I denne presentasjonen vil vi demonstrere implementeringen av Credit for Banking, inklusive en tilpasning som viderefører en eksisterende PD-modell.

 

Click on the download symbol to the right of the PDF filename to download the PDF file.