Join Now

SAS User Forum 2017: Arga programmeraren

by SAS Employee DorteBrix on ‎06-20-2017 03:18 AM (267 Views)

Presentation number 35 by Fredrik Hansson, UCR

Stockholm, 20 June

 

Abstract

En konsult har varit inne och gjort ett jobb på UCR.
Projektet levererades i tid och enligt budget.
De schemalagda nattbatcharna gör korrekta beräkningar.
STP:n levererar en helt ok rapport.
UCR:s kund är glad.
UCR:s chef är glad.
Programmeraren som ska förvalta programmen är inte glad. Hen är arg! Varför? Vad var det som gick fel?

 

Click on the download symbol to the right of the PDF filename to download the PDF file.