Join Now

SAS Regionsdøgn 2015: Link til alle præsentationer

by SAS Employee GeorgMorsing ‎10-08-2015 03:11 PM - edited ‎10-19-2015 07:22 AM (324 Views)

Vedlagt link til alle præsentationer på SAS Regionsdøgn 2015.

 

Se også foredrag på SAS Forum Busines Insight. Nogle af dem var også en del af SAS Regionsdøgnet.

 

Nummer Titel Foredragsholder
81 Fra monitorering og analyse til prædiktion af infektioner Jens Kjølseth Møller, Sygehus Lillebælt
82 Værdibaseret styring i USA sat i dansk perspektiv Peter Mortensen, SAS Institute
84 Fra datafrit land til datadrevet ledelse René Priess, Psykiatrisk Center Ballerup
85 Ledelsesinformation til Psykiatriledelsen Hans Anton Nygaard, Region Hovedstaden
87 Analytisk understøttelse til forebyggelse af genindlæggelser René Priess, Psykiatrisk Center Ballerup
25 Program PRO - Patientrapporterede oplysninger Frederikke Storm, Projektleder, Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet
26 Opsamling og analyse af PRO-data Peter Mortensen, Business Development Director, SAS Institute
27 Vejen mod agil og forretningsorienteret BI i Region Midtjylland Jonas Eskildsen Sørensen, Business Intelligence-chef, Region Midtjylland
28 Ledelsesinformation til sygehusledelsen Hans Jørn Refsgaard, Specialkonsulent, Sygehus Lillebælt
29 Enstrenget og visiteret akutsystem samt kobling af data i Akutberedskabet Mikkel Dahlstrøm Jørgensen, Specialkonsulent, Akutberedskabet, Region Hovedstaden
30 Ledelsesinformation til Koncernledelsen – centralt og decentralt Hanne Purkær, AC-Fuldmægtig, Koncernøkonomi, Region Nordjylland