Join Now

SAS Forum Plus 2015: SAS® Visual Analytics-netværksdiagram: Vis sammenhæng i dine metadata

by SAS Employee GeorgMorsing on ‎10-07-2015 05:36 AM (229 Views)

Præsentation nummer 20 af Cecily Hoffritz, SAS Institute
9. oktober 2015

 

Beskrivelse:

SAS Visual Analytics-netværksdiagram bruges til at korrelere og visualisere sammenhængen mellem værdier i en population. Dette foredrag viser, hvordan du kan benytte et netværksdiagram til at vise sammenhængen mellem objekter i metadata, for eksempel brugernes medlemskab af grupper, gruppernes indbyrdes forhold og tildeling af SAS-applikationsroller. Undervejs ser du, hvordan datagrundlaget fiskes ud af metadata, samles og bearbejdes, hvordan data loades i memory, klar til analyse og hvordan netværksdiagrammet bygges, vises og analyseres.