Join Now

SAS Forum Plus 2015: Fra SAS® til Excel: Nye muligheder med ODS Excel og PROC MSCHART

by SAS Employee GeorgMorsing on ‎10-07-2015 05:29 AM (401 Views)

Præsentation nummer 15 af Niels-Kenneth Nielsen, SAS Institute
9. oktober 2015

 

Beskrivelse:

Du kender det måske: Du skal videresende en mindre analyse udarbejdet i SAS til chefen, der KUN bruger Excel. Derfor eksporterer man data fra SAS til Excel, hvilket SAS har kunnet gøre i de sidste mange versioner. Men med ODS Excel-destinationen i SAS 9.4 M3 er der kommet forbedrede muligheder for at styre, hvordan dit Excel-output skal se ud – her tænkes der på overskrifter, fodnoter, fastfrysning af kolonner, standardfiltre osv. Også når det gælder figurer, er der forbedrede muligheder. Med ODS Excel kan man sende output fra SAS/GRAPH® over til Excel som billedfiler. Skridtet videre kommer man dog med PROC MSCHART, hvor man kan danne figurer, som Excel genkender som en standardfigur, og som efterfølgende kan redigeres i Excel.

 

Comments
by SAS Employee sdknkn
on ‎10-12-2015 03:26 AM

Vedhæftet er de kodestumper der blev vist under indlægget