Join Now

SAS Forum 2015: Sorteringer fra A-Z

by SAS Employee GeorgMorsing on ‎10-07-2015 10:53 AM (328 Views)

 

Præsentation nummer 29 af Henrik Dorf, SAS Institute
8. oktober 2015

 

Beskrivelse:

Indlægget henvender sig til dem, der ofte sorterer data og spekulerer over, hvad der egentlig sker undervejs, og hvorfor det tager (så meget) tid. Fordelene ved sorteringer præsenteres, og der gives gode råd til anvendelse af sortering. Forskelle på PROC SORT og SQL gennemgås. Med eksempler vises, hvad der egentlig sker under sorteringen, og de dele af processen, der koster tid, identificeres og eksemplificeres.Desuden vises forskellige sorteringsmetoder til meget store datamængder og optimering af disse sorteringer.