Join Now

SAS Forum 2015: SAS® Visual Analytics som redskab til effektiv produktion og formidling

by SAS Employee GeorgMorsing ‎10-07-2015 11:03 AM - edited ‎10-07-2015 11:51 AM (259 Views)

 

Præsentation nummer 32 af Jacob Løbner Pedersen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
8. oktober 2015

 

Beskrivelse:

Fundamentet for styring og organisering af den danske beskæftigelsesindsats er bl.a. store mængder data om de ledige og de behov, der er på arbejdsmarkedet, som bruges af kommunerne til at evaluere og prioritere økonomi og initiativer lokalt. Datamængden og kompleksiteten har øget behovet for at levere figurer og tabeller, som nemt og overskueligt giver slutbrugerne overblik. Tidligere har fire decentrale kontorer stået for bearbejdning og formidling af information via Excel-filer og notater. I dag producerer et team med færre ansatte letforståeligt materiale vha. Visual Analytics. Det formidles via både web og ’klassiske’ Word-dokumenter, hvor alle data automatisk opdateres.