Join Now

SAS Forum 2015: Nyheder i SAS/STAT® 14.1

by SAS Employee GeorgMorsing ‎10-07-2015 10:02 AM - edited ‎10-07-2015 10:06 AM (204 Views)

 

Præsentation nummer 5 af Anders Milhøj, Københavns Universitet
8. oktober 2015

 

Beskrivelse:

 I december 2013 kom en opdatering fra version 12.3 til version 13.1 af de analytiske pakker inden for Statistik, Økonometri og Operationsanalyse i SAS 9.4. I sensommeren 2014 kom en opdatering til 13.2. Og august 2015 kom en større opdatering til 14.1. De vigtigste nyheder i disse nyere releases vil blive omtalt og demonstreret.