Join Now

SAS Forum 2015: Nyheder i SAS® Data Management

by SAS Employee GeorgMorsing ‎10-07-2015 10:20 AM - edited ‎10-07-2015 11:50 AM (256 Views)

 

Præsentation nummer 23 af Frans Holm, SAS Institute
8. oktober 2015

 

Beskrivelse:

Hvad er der sket af softwareopdateringer siden sidste SAS Forum inden for Data Management-området – Data Quality, Data Integration, Data Access, Data Visualization og Data Governance. Data Management i relation til Hadoop omtales ikke, da det har særskilte præsentationer. Præsentationen giver et overblik primært rettet mod personer, der anvender værktøjerne allerede, men kan også give input til nye brugere.