Join Now

SAS Forum 2015: Målrettet indsats i socialt udsatte boligområder med brug af SAS® Enterprise Miner.

by SAS Employee GeorgMorsing on ‎10-07-2015 07:55 AM (265 Views)

Præsentation nummer 43 af Maria Gyllenøhr, SAS Institute
8. oktober 2015

 

Beskrivelse:

Ved brug af data mining er det i et pilotprojekt tydeliggjort, at det er muligt at segmentere borgere, så målrettede indsatser kan tilrettelægges. Der er foretaget analyser på data fra to udsatte boligområder: Vollsmose i Odense og Værebroparken i Gladsaxe og de fundne resultater er interessante og ikke mindst brugbare. Eksempelvis tyder ét af resultaterne på, at lejlighedsopgang og familiemønstre har større forklaringskraft end angivelsen for herkomst, når det skal prædikteres om den enkelte borger vil være selvforsørget eller ej.