Join Now

SAS Forum 2015: Impact-analyse og rapportering med sas-relationship-reporter batch tool

by SAS Employee GeorgMorsing on ‎10-07-2015 09:01 AM (231 Views)

 

Præsentation nummer 14 af Cecily Hoffritz, SAS Institute
8. oktober 2015

 

Beskrivelse:

Når du arbejder med metadata, er det vigtigt at vide, hvordan objekter hænger sammen. Hvis du for eksempel vil eksportere metadataobjekter på tværs af miljøer, er det klogt at undersøge afhængighederne, så du medtager relevante objekter i eksportpakken.Med sas-relationship-loader-værktøjet kan du loade information om metadataobjekters indbyrdes forhold til en database. Med sas-relationship-reporter-værktøjet kan du danne rapporter, som viser: impact – hvilke objekter påvirkes af ændringer i forhold til det undersøgte metadataobjekt, lineage – hvilke afhængigheder er der ”downstream” i forhold til det undersøgte metadataobjekt, direkte afhængigheder og indirekte afhængighede. Dette foredrag forklarer dig, hvordan du implementerer automatisk load af objektafhængighedsdata, benytter prædefinerede rapporter og egne rapporter samt tips og best practices for at sikre optimal performance ved rapportkørsler.