Join Now

SAS Forum 2015: Fra Innovation Lab til produktion

by SAS Employee GeorgMorsing on ‎10-07-2015 07:33 AM (237 Views)

 

Præsentation nummer 41 af Kristina Birch, SAS Institute
8. oktober 2015

 

Beskrivelse:

Innovation rimer på produktion – men gør det nu også det i den virkelige verden? For hurtigt at kunne teste nye ideer og afprøve nye hypoteser har virksomheden behov for et laboratorium, dvs. et ’innovation lab’, hvor der er hurtig adgang til nye data, nye kilder, nye metoder, ny forskning m.v. NÅR man så har fundet det, der virker, skal det naturligvis bredes ud i virksomheden, anvendes og måske gentages med en passende frekvens. Indlægget her fokuserer på de overvejelser, processer og teknologier, der er nødvendige for at sikre, at analytisk innovation også bliver realiseret i praksis som fundament for datadrevne beslutninger.