Join Now

SAS Forum 2015: Demo: Benyt PROC LOGISTIC

by SAS Employee GeorgMorsing on ‎10-09-2015 03:57 AM (353 Views)

Præsentation nummer 60 af Steen Hyldgaard Jensen, SAS Institute
8. oktober 2015

 

Beskrivelse:

Denne demo tager udgangspunkt i OECD’s skoledata fra deres PISA-undersøgelse. Ved hjælp af PROC LOGISTIC og data udvikles en prædiktiv model, der kan opdele skolerne fra undersøgelsen i enten private eller offentlige. Dette gøres ved at finde de signifikante forskelle på de to skoletyper. Derefter kan modellen anvendes til at bestemme de mest sandsynlige bud på typen for de skoler, hvor deres skoletype ikke er angivet. Denne modeltype kan også bruges til at komme med et kvalificeret bud på udfaldet af manglende data eller prædiktere værdier, før udfaldet er kendt.