Join Now

SAS Forum 2014: Risikobaseret fiskerikontrol og SAS® Dashboard

by SAS Employee kristinechristoffersen_sas on ‎10-10-2014 05:30 AM (386 Views)

Præsentation (nr. 15) af Finn Vind, Naturerhvervstyrelsen

9. oktober 2014

Beskrivelse af indlæg:

Indlægget vil vise, hvordan NAER anvender SAS Dashboard som et dynamisk værktøj til at understøtte fiskerikontrollen i kontroludvælgelse samt som styringsredskab i forh. til styrelsens kontrolmål. Der vises KPI’er, diagrammer og tabeller, som også anvendes til information om kontrolresultater. Endvidere beskrives, hvordan dashboardet visuelt anvendes til at vise fiskefartøjernes risikoprofil, og som kan være særligt interessante at udvælge til kontrol for fiskerikontrollørerne i styrelsens regionale afdelinger og kontrolskibe, jf. http://blogs.sas.com/content/klog/2013/12/20/dashboard-nu-ogsa-ude-pa-fiskekutteren/