Join Now

SAS Forum 2014: Målrettet evidensbaseret sygefraværsindsats

by SAS Employee kristinechristoffersen_sas on ‎10-09-2014 04:43 AM (331 Views)

Præsentation (47) af Thomas Terkelsen, Odense Kommune

9. oktober 2014

Beskrivelse af indlæg:

Odense Kommune har igangsat en transformation, der skal føre til bedre og billigere velfærdsydelser til gavn for borgerne. Det er ambitionen at forbedre integrationen af data, analyse og evidens i administrationen og sikre, at beslutninger tages på baggrund af den bedste viden. Et område, hvor Odense Kommune har anvendt avancerede analyser er sygedagpengeområdet, hvor en tidlig og målrettet indsats har potentiale til at forkorte forløb og sikre, at færre overgår til varig offentlig forsørgelse. Præsentationen stiller skarpt på konkrete og organisatoriske barrierer, der er oplevet, men fokuserer særligt på værdien af dybere kendskab til borgere og målgrupper for at kunne anvende ressourcerne optimalt.