Join Now

SAS Forum 2014: Datavarehus arkitektur - Kan behovene for stabilitet og agilitet forenes?

by SAS Employee kristinechristoffersen_sas on ‎10-09-2014 11:41 AM (324 Views)

Præsentation (nr. 30) af Jens Helsted, Skandinavisk Datacenter.

9. oktober 2014

Beskrivelse af indlæg:

Datavarehuse fødes ofte som led i et projekt med specifikke dataleverancer for øje, og som alle projekter bliver der ofte hugget en hæl og klippet en tå hist og pist - med de driftsudfordringer, det typisk forårsager. Herudover giver et datavarehus kun værdi, hvis det løbende udbygges og tilpasses nye databehov. De nye behov må ikke tilgodeses på bekostning af eksisterende løsninger og stabil drift, og datavarehuset må derfor både organisatorisk og teknisk ændre sig fra et projekt til et permanent program, hvor både stabilitet og agilitet kan tilgodeses. SDC har netop påbegyndt denne rejse og indlægget vil beskrive, hvilke overvejelser omkring og ændringer i datavarehusets arkitektur dette har medført. Indlægget henvender sig til udviklere, arkitekter og beslutningstagere, som beskæftiger sig med den overordnede udvikling af datavarehuse.