Join Now

SAS Forum 2014: Agile arbejdsprocesser ved implementering af ledelses-rapportering i Helsingør Kommune

by SAS Employee kristinechristoffersen_sas on ‎10-09-2014 06:20 AM (316 Views)

Præsentation (nr. 26) af Mette Due og Dorthe Krogh, Helsingør Kommune og SAS Institute

9. oktober 2014

Beskrivelse af indlæg:

Introduktion til implementering af nyt ledelsesrapporteringssystem fra hard-kodning i Base SAS til best practice-arbejdsmetoder med fokus på uddannelse af udviklingsteam, udvikling af samarbejdet i teamet og nye arbejdsprocesser, som skaber større gennemsigtighed i arbejdsopgaverne. Indlægget henvender sig til medarbejdere og ledere af medarbejdere, som arbejder med ledelsesinformation.