Join Now

SAS Federation Server

by SAS Employee FransHolm on ‎06-29-2015 03:46 AM (259 Views)

Har din organisation behov for:

- Udvidet rettigheds og lognings muligheder,

- Virtuel adgang til data og fælles adgangsstyring på tværs af databaser,

- Kryptering eller masking af fortrolige datafelter

- Caching af ofte anvendte data

Så er SAS Federation Server svaret.

Og har du behov for mere viden om Federation Server, så kommer der efter sommerferien 3 kurser:

- SAS® Federation Server: Working with data sources (1 dag)

- SAS® Federation Server: Configuration and administration (2 dage)

- SAS® Federation Server: Designing a data model (1 dag)

Se kursusbeskrivelse for yderligere information. Der er ikke åbent for tilmeldning endnu, men har kurserne interessere så kontakt Cecily.Hoffritz@sas.com.

Har du behov for mere viden om SAS Federation Server så kontakt Frans.Holm@sas.com