Join Now

SAS Analytics netværksmøde 13. oktober: Interventioner i tidsrækker eksemplificeret ved to cases

by SAS Employee GeorgMorsing ‎10-14-2016 03:54 AM - edited ‎10-14-2016 07:28 AM (174 Views)

SAS Analytics netværksmøde den 13. oktober

Interventioner i tidsrækker eksemplificeret ved to konkrete cases, Anders Milhøj, Københavns Universitet

 

Præsentation vedlagt. Klik på downloadsymbol til højre for filnavn for at hente PDF dokumentet.