Join Now

SAS Analytics Netværksmøde 25. august: Learning curves

by SAS Employee GeorgMorsing on ‎09-10-2015 09:30 AM (221 Views)

 

Vedlagt finder du et indlæg fra SAS Analytics Netværksmøde den 25. august 2015:   

 

Martin Sørensen, Analytical Consultant, Education & Academic, SAS Institute

Learning curves fortæller dig, om du har data nok til din prædiktive model

De fleste der har arbejdet med dataanalyse er stødt på spørgsmålet om der er data nok. Mens man med hypotesetests i traditionel statistik har klare retningslinjer for sammenhængen mellem resultatet og datamængde, er det ikke så simpelt når man arbejder med prædiktive modeller. I præsentationen ser vi på hvordan man kan estimere betydning af datamængden for en given prædiktiv model, og anviser konkrete tips og tricks du kan bruge på din egen problemstilling.

 

Se vedhæftede dokument.