Join Now

Regionsdøgnet 2015: Værdibaseret styring i USA sat i dansk perspektiv

by SAS Employee GeorgMorsing on ‎10-07-2015 07:28 AM (216 Views)

 

Præsentation nummer 82 af Peter Mortensen, SAS Institute
8. oktober 2015

 

Beskrivelse:

Der er stigende interesse i Danmark for at bevæge sig hen imod værdibaseret styring af sundhedsvæsnet, hvor der i højere grad fokuseres på ”outcome” i stedet for et ensidigt fokus på aktivitet. I USA er man med ”ObamaCare” i fuld gang med dette, og der er i dag indført flere positive og negative økonomiske incitamenter. Dette skifte har samtidig betydet et behov for en ny indsigt, som mere knytter sig til patientforløb over tid. Til at understøtte dette har SAS Institute i USA udviklet SAS® Episode Analytics, som kæder aktivitetsdata sammen til forløb. Med Episode Analytics kan man nu få indblik i patientforløb over tid, forventede og faktuelle omkostninger samt potentielt forebyggelige komplikationer. I indlægget fortæller Peter Mortensen om sin foreløbige analyse af mulighederne med værdibaseret styring i Danmark.