Join Now

Regionsdøgnet 2015: Ledelsesinformation til Koncernledelsen – centralt og decentralt

by SAS Employee GeorgMorsing on ‎10-07-2015 03:24 PM (220 Views)

 

Præsentation nummer 30 af Hanne Purkær, AC-Fuldmægtig, Koncernøkonomi, Region Nordjylland
9. oktober 2015

 

Beskrivelse:

Region Nordjylland har besluttet, at fremtidig rapportering så vidt muligt skal baseres på SAS Visual Analytics (VA). En fordel ved at anvende et standard peg og klik-værktøj er, at flere brugere får adgang til selvstændigt at oprette nye rapporter og vedligeholde eksisterende. Hanne kommer i oplægget ind på Koncernøkonomis hidtidige erfaringer med anvendelsen af VA til opbygning af et centralt koncern-dashboard og de perspektiver, hun ser for inddragelse af decentrale brugere i dannelsen af ledelsesinformation og decentrale dashboards.