Join Now

Regionsdøgnet 2015: Fra monitorering og analyse til prædiktion af infektioner

by SAS Employee GeorgMorsing ‎10-07-2015 07:22 AM - edited ‎10-07-2015 07:25 AM (217 Views)

Præsentation nummer 81 af Jens Kjølseth Møller, Sygehus Lillebælt
8. oktober 2015


Beskrivelse:

Sygehuserhvervede infektioner udgør fortsat et betydningsfuldt problem for patientsikkerheden. De seneste prævalensundersøgelser over forekomsten af sygehuserhvervede infektioner i Danmark finder, at 8-9% af danske patienter pådrager sig en infektion under indlæggelse eller inden for 48 timer efter indlæggelse. I dette indlæg vil du høre om erfaringerne med infektionsmonitorering og analyse på Sygehus Lillebælt, og du vil ligeledes høre om, hvordan hospitalet arbejder på at blive i stand til at identificere de patienter, som er i risiko for at få en infektion, mens de er indlagt.