Join Now

Opbygning af data til SAS VA

by Contributor SanderEhmsen on ‎11-24-2014 02:42 AM (312 Views)

Hej Community

Jeg synes, det er svært at lure, hvordan det er smart at designe data til VA i det her konkrete problem.

Vi skal bruge VA til noget ledelsesinformation, og vi har et design på tegnebrættet, men jeg har uhyre svært ved at lure, hvordan jeg skal lægge data til rette.

Jeg har to problemer, som der måske er nogen, der er smarte nok til at kunne løse?!

PROBLEM 1:

Jeg har et antal (x) indikatorer, der grupperer sig på y faktorer (y<x), der igen skal samles i ét samlet tal, en barometerværdi. Indikatorerne kan fint lægges sammen, fordi de er transformeret til samme ratio-skala.

Jeg har nogle problemer. For det første skal faktorerne bestå af gennemsnittet af de indikatorer, der ligger i det. Så hvis en faktor består af 1 variabel, skal der kun være værdien af den ene indikator. Og hvis den består af 5, er det selvfølgelig gennemsnittet af de fem. Dette er for så vidt nemt nok. Udfordringen består i, at barometret skal være gennemsnittet af faktorerne.Hvis der kun er 1 indikator i en faktor, mens der er 5 i en anden, skal denne indikator vægte 5 gange så højt som den anden faktors indikatorer.

Det ser derfor ikke ud til, at det er muligt at bygge et simpelt hierarki i VA.

Er der nogen måde at få mit ønske opfyldt?

PROBLEM 2:

Derudover har jeg behov for at sammenblande forskellige datakilder inden for samme 'hierarki'.

Første niveau skal bestå af barometret og se således ud - altså en gennemsnitlig sammenkobling af faktorerne.

Første niveau.png

Når man dobbeltklikker på dette billede skal alle faktorerne komme frem:

Andet niveau.png

Begge de ovenstående diagrammer er på disse standardiserede værdier, således at de kan summes problemløst.

Min udfordring er, at når der så dobbeltklikkes på den enkelte faktorer, så skal der ikke komme de standardiserede indikatorer frem, men de egentlige indikatorer, som er fx antal private arbejdspladser, gennemsnitlige erfaring i arbejdsstyrken mv.

Der skal altså være mulighed for at klikke sig frem og tilbage.

Kan man komme uden om disse hierarkier, når man danner sine rapporter. Således at man hårdt kan bestemme, hvad der skal ske, når man klikker på et diagram - nærmest som et link til et andet sted i rapporten? Og er der eventuelt noget smartere end det!?

Jeg ser meget frem til input!

Mange hilsner,

Sander Ehmsen, Odense Kommune.

Comments
by SAS Employee Torben_Skov_SAS
on ‎11-27-2014 11:57 AM

Hej Sander,
Umiddelbart er det du vil ikke muligt på en simpel måde, da et hierarki som udgangspunkt jo blot er en opdeling af et måltal på andre kategorier. Men måltallet er beregnet på samme måde på hver niveau af hierarkiet.
Det du taler om er forskellig beregning på forskellige niveauer.


Hvis antallet af kombinationer af indikatorer/faktorer er fast kan du lave forskellige visualiseringsobjekter, og så linke mellem dem, fx via indsatte billeder (du skal ikke linke via objekterne selv, da dette vil filtre data i de ”modtagne” visualiseringer ). Billedet kan jo være en passende tekst under hver indikator, og på dette har du indsat et sektionslink til en anden sektion, hvor du så har vist de underliggende faktorer (placering af et billede oven på / i grafen med indikatorer kræver at du designer din rapport i precision mode). Nu kan du beregne indikatoren som du vil i de to visualiseringer.
Sektionen med faktorer kan være en stacked container (VA 7.1 funktionalitet, hvor du kan placerer to visualiseringer oven på hinanden og kun viser en af dem af gangen). Så kan du let skifte mellem de standardiserede værdier og de faktiske værdier. I 6.4 er du nød til at linke videre til endnu en sektion.

Det kræver dog at du opbygger en del grafer, ved ikke om dette er muligt i dit tilfælde.

Hvis du absolut vil beregne forskelligt på forskellige kolonner kan det, under bestemte forudsætninger, lade sig gøre med if-then logik og aggregerede beregnede elementer, hvis du har noget styringsdata på din tabel, der kan fortælle dig hvilket niveau du er på (en kolonne, der når du er på nederst niveau fx summer til noget mindre end 1 og når du er på øverste niveau summer til noget der er større end eller 1). Det kræver dog at kombinationen af indikatorer og faktorer er kendt ved dataload, hvilket jeg fornemmer er tilfældet. Det kræver dog også at ingen indikator består af kun 1 faktor, så kan du nemlig ikke regne dig frem til om du er på øverste eller nederst niveau.

Se dette eksempel, hvor min beregning er forskellig ud fra værdien af styredata kolonnen.

krydstabel.jpg

aggregeret formel.JPG

Return og Else delen kunne være forskellige beregninger på forskellige kolonner.

Begge ovenstående forslag bliver dog hurtigt lidt komplicerede at bygge.

Selv om dette ikke direkte løser dit problem, giver det dig måske nogle ideer til at komme videre.

Og så til sidst lige en bemærkning til dine visualiseringer. Du tegner dem som linjegrafer, pas på med det, hvis dine indikatorer ikke relaterer sig til hinanden på nogen bestemt måde (lige som fx. datoer). Et barchart vil umiddelbart være bedre. Problemet er at den menneskelige hjerne opfatter mønstre og associerer linjegrafer med noget der hænger sammen på en bestemt måde, at man bevæger sig fra den ene indikator til den anden. Du får to helt forskellige billeder hvis du sorterer x-aksen hhv. stigende eller faldende.

Torben

by Contributor SanderEhmsen
on ‎11-28-2014 01:54 AM

Hej Torben

Tak for svar!

Mange faktorer består udelukkende af én indikator, så det er vist ikke muligt at opbygge en sådan logik, selvom det er et smart foreslag. Det vil jeg nok kunne bruge en anden gang.

Jeg ville være nødt til at danne forskellige sektioner, og på den måde kunne give mulighed for at gå i dybden for mit publikum.

Der skal være tale om linjegrafer, da det er udvikling over tid. Min førsteakse er derfor tid. Men tak for heads up! Og endnu engang tak for svar.