Join Now

Netværksmøde: SAS Analytics netværksmøde den 13. oktober.

by SAS Employee GeorgMorsing ‎10-14-2016 03:27 AM - edited ‎11-09-2016 04:41 AM (258 Views)

 

Vedlagt link til alle præsentationer på SAS Analytics netværksmøde den 13. oktober 2016.

 

Titel Foredragsholder
Implementering af SAS Firmwide Risk for Solvency II i PFA Pension Finn Knudsen, PFA Pension
Interventioner i tidsrækker eksemplificeret ved to konkrete cases Anders Milhøj, Københavns Universitet
Profilafklaring af ledige. Som et led i to store reformer har STAR udviklet profilafklaringsværktøjer for hhv. dagpengemodtagere og unge i kontanthjælpssystemet Ditte Hougaard Sølvhøj, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Udfordringer ved udvikling af en ny risikomodel (PD-model), som sagsbehandlere stoler på og vil beny... Claus Bruhn Bentzen, DLR Kredit
Bring dine tekstdokumenter til live med SAS Text Analytics (kun demo og derfor ingen powerpoint præsentation) Christian Jensen og Allan Lyngby Lassen, SAS
Machine Learning med SAS Kaare Brandt Petersen, SAS

 

SAS-specialeprisen den 13. oktober

Agnes Martine Nielsen, DTU

Simon Schou Simonsen, Aarhus Universitet

Frederik Plum Hauschultz, Københavns Universitet